Stofskiftesygdomme

Siemens kan bistå laboratorier med at holde trit med udviklingen inden for behandling af stofskiftesygdomme.

1Johns Hopkins Medical Institutions, Autoimmune Research Center. http://autoimmune.pathology.jhmi.edu/diseases.cfm?systemID=3&DiseaseID=21